16.05
18.05
2024
I.C.E
Friendship Cultural Palace
91 Tran Hung Dao, Hanoi, Vietnam

Quy định về trưng bày hàng hóa tại Triển lãm

Hội chợ, triển lãm thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng dịch vụ.

VINAMAC EXPO 2024

The 19th International Exhibition on industrial machinery, equipment, materials and products in Vietnam, from May 16 - 18, 2024, 91 Tran Hung Dao St., Hanoi, Vietnam